Úvod

Projekt Flexprint je řešen v rámci programu Centra competence podporovaného Technologickou agenturou ČR. Projekt řeší v souladu s cíly programu vysoce inovativní témata s vysokým aplikačním potenciálem a s cílem průmyslové realizace a oživení v oblasti „high tech“ aplikací. Aktivity v rámci výzkumného centra kompetence jsou zaměřené na aplikace pokročilých materiálů a hybridních technologií pro funkční elektronické systémy. Důraz je kladen na technologicky průchodné postupy aplikace funkčních prvků a nanostruktur na flexibilní substráty využívající metody nanoimprintingu, nanoembosingu a konvenčních tiskových technik. Hlavní cíl projektu je aplikace těchto materiálů pomocí vyvinuté technologie pro nízkonákladovou tištěnou flexibilní elektroniku, zejména do oblasti inteligentních obalů, chytrých textilií a holografických bezpečnostních prvků.