Cíle

-       Tištěné funkční elektronické systémy na flexibilních substrátech a jejich aplikace hybridními tiskovými technologiemi.

-         Technologický postup eliminující dosavadní nevýhody tištěné elektroniky zavedením kombinace technologií metalických nanostruktur a tištěných elektronických polovodičových prvků.

-         Obalová technika: Aplikace aktivních elektronických systémů vybavených senzorickými, komunikačními a paměťovými prvky metodami rotačního tisku, které umožní rychlou bezkontaktní kontrolu pohybu zboží a identifikaci průběhu skladování.

-         Bezpečnostní systémy: Holografické systémy založené na technologii nanoimprinting metalických struktur rozšířené o tištěné elektronické obvody, senzorické, paměťové a zobrazovací prvky zajistí jejich unikátní personifikaci.

-         Flexibilní elektronické systémy: Metodou nanoimprinting budou vytvořeny propojovací struktury o rozměrech desítek nanometrů, na které budou tiskovými metodami naneseny funkční vrstvy s vazbou na tištěné zobrazovacími prvky a zdroje energie.

-   Chytré textilie: Povrchově upravená vlákna či tkaniny budou vybavena aktivními elektronickými systémy aplikovatelné pro sanitární účely, monitoring životních funkcí a ochranu textilních materiálů proti padělání.